Blog

Etiopskie krzyże z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zabytki etiopskie w Warszawie

W zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego znajduje się interesująca kolekcja etiopskich zabytków. Pochodzą od dwóch darczyńców: Wojciecha Korablewicza , pracującego w Etiopii polskiego lekarza, autora interesującej

Dżelady na Płaskowyżu Guassa.

Płaskowyż Guassa

By ze stolicy Etiopii Addis Abeby dotrzeć na Płaskowyż Guassa trzeba pokonać około 260 km. Do Tarmaber prowadzi droga asfaltowa, potem gruntowa (około 80 km).

Zaimprowizowany koncert w wykonaniu członków plemienia Dorze.

Plemiona Etiopii – Dorze

Przemierzając Etiopię z zachodu na wschód i z północy na południe, spotykamy mieszkańców tego kraju, którzy zachowali swoją oryginalną kulturę. Zauważamy to dzięki zróżnicowanym strojom,

Dziewczyny z plemienia Dassenech

Plemiona Etiopii – Dassenech

To mieszkające najbardziej na południe plemię z żyjących w etiopskiej Dolinie Omo. Żyją w delcie rzeki Omo na północ od jeziora Turkana. Nazwa Dassanech oznacza

Ludzie z plemienia Mursi. Dolina Omo, Etiopia.

Plemiona Etiopii – Mursi

Plemię Mursi zamieszkuje niedostępny obszar pomiędzy rzekami Mago i Omo. Ich język należy go grupy językowej nilo-saharyjskiej. Liczebność tego plemienia szacuje się na 10 tysięcy.